بازی کودکانه کار والدین است

کی از مهمترین نیازهای کودکان بازی است. در کنار هر بازی نشاطی نهفته است. یادگیری کودکان تا اندازه بسیار زیادی از راه بازی کردن می باشد.

بازی، توانمند کننده تمام جنبه های رشد سالم کودک است

  • دویدن، توپ را با پا زدن و یا پرتاب کردن آن به کودکان کمک می کند تا توازن و همآهنگی را یاد بگیرند.
  • آواز خواندن و قافیه بازی به کودکان در رشد گویشی کمک می کند.
  • حل معما و مسئله به رشد هوشی کودکان یاری می نماید.
  • رعایت نوبت و بازی دسته جمعی مهارت های برقراری ارتباط اجتماعی و مهار نفس را به کودکان یاد می دهد.

بازی یکی از راه های مهمی است که با آن کودکان می توانند خود را نشان داده و بر احساس خویش غلبه یابند. با تماشا و هم بازی شدن با کودکان، شما می توانید به احساسات و اندیشه های فرزند خویش پی ببرید.

والدین در بازی کودکان خویش نقشی حیاتی دارند

همبازی شدن با کودک باعث می شود در یک محیط نشاط انگیز، رابطه ای مثبت بین شما با فرزندان شما برقرار نماید. بازی با فرزندان به شما فرصتهائی را ارزانی می دارد تا هنگاهی که دارند مهارتهای نوینی را تجربه می کنند، از آنها پشتیبانی نمائید. مهمترین اثر توانمند ساز برای فرزندان وقتی پیش می آید که تایید و ستایش یکی از والدین را همراه داشته باشد.

مهمترین بازی برای کودکان بازی با والدین است – یادتان باشد هر روز وقتی را برای بازی با فرزندان خود صرف نمائید.

بازی با فرزندان

وقتی که با فرزند خود بازی می کنید بایستی سطح بازی مناسب فرزند شما باشد. اگر خیلی برای فرزند آسان باشد زود حوصله او سر می رود. اگر خیلی مشکل باشد او را ممکن است سر خورده نماید.

بگذارید رهبری بازی با فرزند شما باشد. شما این نقش را تصاحب نکنید.

سعی کنید که بازی خطرناک نباشد.

از فرزندان خود بپرسید که می خواهند شما چه نقشی را در بازی ایفا نمائید.

برای بازی وقت کافی در نظر بگیرید.

سعی نکنید از کودکان خُردسال برنده شوید. این امر ممکن است آنها را از بازی بیزار نماید.

اگر فرزند شما خواست بازی خاصی را هی تکرار و تکرار نماید صبوری به خرج دهید. مهارت های نو به تجربه زیاد نیاز دارد! خود را مشتاق جلوه دهید.

صرفنظر از نتیجه ای که فرزندان می گیرند، کوشش های فرزندان را ارج نهید و تشویق نمائید.

به دنبال فرصت باشید تا هرگاه ممکن باشد، در بازی فرزندان خود شرکت نمائید. مثلا در بازی قافیه سازی فرزند یا آواز هائی در باره فعالیت های عادی روزانه مانند مرتب کردن تختخواب، شما هم شرکت کنید.

بیش از همه چیز با فرزندان خود بگوئید، بخندید و با نشاط باشید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *